dōTERRA®

Společnost dōTERRA®, jejíž název je odvozen z latinského spojení „dar Země“ nabízí od roku 2008 nový stupeň kvality esenciálních olejů v souladu s nejpřísnějšími normami bezpečnosti a účinnosti. Jelikož neexistuje celosvětově přijatá norma pro kvalitu esenciálních olejů, společnost dōTERRA® zavedla vnitřní standard CPTG (Certified Pure Therapeutic Grade), tj. čisté esenciální oleje terapeutické třídy. Takovéto esenciální oleje neobsahují žádné cizí látky jako např. pesticidy nebo syntetické chemické látky. Zároveň je testy ověřováno, zda jsou v esenciálním oleji přítomny jednotlivé složky v odpovídajícím procentuálním rozsahu.

Aby se takový olej získal, je třeba spolupráce mnoha lidí a souhry mnoha faktorů. Z desítek světových lokalit, na kterých se pěstuje jeden druh rostliny, společnost dōTERRA® vybírá tu, z níž je možno získat olej s tou nejlepší kombinací léčivých složek. Navazuje přímou spolupráci s místními pěstiteli a destilatéry. Najít a vybrat ty správné a důvěryhodné pěstitele, sběrače a destilatéry je zcela klíčové. Jsou to právě oni, kteří rostliny s láskou pěstují, pečlivě je sbírají v určitou denní dobu a starají se o přepravu rostlinného materiálu pro zpracování. Správný způsob destilace, při kterém se důkladně monitoruje teplota, tlak a její délka, je podstatnou součástí celého procesu. Příliš málo tepla a tlaku neuvolní cennou silici, naopak příliš velké teplo ničí určité složky oleje, a tím i jeho účinnost. Délka destilace je specifická pro každý rostlinný materiál. Olej prochází celou řadou testů, aby se zcela vyloučila jeho případná toxicita a přítomnost cizorodých látek. Stanovuje se přesné chemické složení každé „várky“ sklizně, která je destilována. Důkladná analýza jednotlivých složek esenciálního oleje je jedním z nejdůležitějších, ale zároveň nejdražších kroků pro zajištění kvality. Pokud olej neprojde testem, je označen jako nedostatečný a k zákazníkovi se nedostane.