TESTOVÁNÍ KVALITY

Olej prochází celou řadou testů, aby se zcela vyloučila jeho případná toxicita a přítomnost cizorodých látek. Stanovuje se přesné chemické složení každé „várky“ sklizně, která je destilována. Důkladná analýza jednotlivých složek esenciálního oleje je jedním z nejdůležitějších, ale zároveň nejdražších kroků pro zajištění kvality. Pokud olej neprojde testem, je označen jako nedostatečný, nejde do prodeje a k zákazníkovi se nedostane.

  • Organoleptické testy (smyslové ohodnocení oleje – vůně, barva a chuť)
  • Mikrobiální testování
  • Fyzikální testování – fyzikální vlastnosti, které se používají při tomto druhu testování jsou: hustota, index lomu, optická otáčivost
  • GCMS (Gas Chromatography Mass Spectrometry) -nejpoužívanější technika pro analýzu esenciálních olejů, která má dvě fáze: plynovou chromatografii (odděluje jednotlivé chemické složky, které jsou v esenciálním oleji přítomné) a hmotnostní spektrometrii (určuje procentuální zastoupení jednotlivých chemických složek v esenciálním oleji a případnou kontaminaci oleje cizorodými látkami, např. těžkými kovy, pesticidy)
  • FTIR (Fourier Transform Infrared Spectroscopy) – spektrometrie s Furierovou transformací je jinou technikou užívanou k analýze esenciálních olejů, přičemž se o esenciálním oleje získávají stejné informace. Používá se k potvrzení výsledků z GCMS.
  • Testování chirality
  • Izotopová analýza