Hlas srdce

Stejně jako naše oči jsou oknem do naší duše, náš hlas odráží naše emoční i duševní rozpoložení, vibraci našeho bytí tady na Zemi. Náš hlas je naší přirozenou součástí. Naladění hlasu, jeho znělost, síla, rezonance nebo naopak zastřenost a nevýraznost o nás hodně napoví. Náš hlas je otiskem naší duše – našeho srdce. Jeho kvalitu si do života již přinášíme, ale můžeme vědomě odkrývat jeho možnosti a rozvíjet jej.
Hlasové dílny HLAS SRDCE jsou cestou objevování kvalit našeho hlasu. Základem práce je prožívání zvuků v těle. Vnímání, jak přichází, vyvstávají z ticha… Vyjadřujeme to, co prožíváme, necháme zvuk procházet tělem, rozeznít ho v našich buňkách a doznít ve vnitřním tichu. Rozezníváme celé naše tělo, všímáme si, jak náš hlas zní. Necháme v sobě rozezvučet „Píseň našeho srdce“. V jemnosti a hravosti zjišťujeme, že náš hlas můžeme milovat. Umění naslouchání, stejně jako spontánní tanec a rozpohybování těla je nedílnou součástí práce s hlasem.
 
Podporou nám jsou esenciální oleje, minerály, kameny a květiny, které do celého procesu vnáší lehkost, hravost a krásu.
 

Co rozvíjíme

 • znění hlasu v jemnosti i síle
 • voicing
 • práci s hláskami a slabikami
 • sebeléčení zvukem
 • Píseň srdce
 • navázání vztahu k našemu hlasu
 • umění naslouchání
 • zvukovou meditaci

Pro koho je hlasová dílna

 • pro nezpěváky i zpěváky
 • pro všechny, kteří nemají svůj hlas rádi a chtěli by to změnit
 • pro všechny, kdo svůj hlas používají i v profesním životě

UKOTVENÍ – VNITŘNÍ DÍTĚ

Čeká nás objevování nejnižších zvukových vibrací, kterými jsme schopni rozrezonovat naše tělo. Během našeho hlasového projevu tak s ním můžeme zůstat plně spojeni. Budeme zkoumat naši stabilitu. Postoj těla. Vnímání našich nohou v kontaktu se zemí, prozvučení našich plosek. V hravé spontánnosti se pustíme do objevování široké škály zvuků vyjadřujících naše pocity smutku, hněvu, potěšení, radosti… Vytvoříme prostor pro spojení se silou našeho břicha, propojíme se s lůnem. Obejmeme naše vnitřní dítě.
 
 
SÍLA STŘEDU – NĚHA SRDCE
Prozkoumáme kapacitu našeho dechu. Budeme pracovat s bránicí a dechovou oporou. Objevíme kvalitu zvuků v oblasti solaru plexu. Zaměříme se na jasnou komunikaci, expanzi hlasu a naší schopnost rozprostřít se hlasem v prostoru. Budeme kultivovat a ladit zvuky v oblasti srdce a celého hrudníku. Měkkost, jemnost, něha, otevřenost, důvěra, soucit jsou kvality srdce. Procítíme láskyplné a soucitné objímání zvuků a tónů.

 

 

Inspiraci čerpám z hlasových dílen Komaly Amorim, Maoka, Ani Williams, Idy Kellarové, Barbary Swetiny, Ivany Mer, Mirky Novák a meditací se Sofií Sarras.